De Kroniek van Chevetogne

De Kroniek van Chevetogne is een Nederlandstalig blad dat door de Stichting Sint Benedictus wordt uitgegeven. Het blad verschijnt eenmaal per jaar, meestal in de maand december, en bevat nieuws van en over het klooster in Chevetogne.
Met de Kroniek wil de Stichting de band tussen de abdij en de weldoeners en vrienden in Nederland en in België onderhouden.

In het menu boveniin vindt u de mogelijkheid om u aan te melden om het eerstvolgende nummer van de Kroniek te ontvangen.
Op de pagina ‘Interessante artikelen’ vindt u een aantal bijdragen van de monniken, die in de afgelopen jaren in de Kroniek zijn geplaatst.
U wordt verzocht het kopijrecht te respecteren. U kunt deze artikelen voor eigen gebruik afdrukken. Indien u echter de artikelen wilt gebruiken voor andere doeleinden, dan wordt u verzocht om - eventueel via het secretariaat van de stichting - contact op te nemen met de auteur van het betreffende artikel.