Recente jaarrekeningen

Balans per 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017
       
Activa      
       
Geldmiddelen en effecten  €        197.763  €        230.371  €        147.672
Vorderingen  €                   -  €                    -  €          75.000
Totaal aan activa  €        197.763  €        230.371  €        222.684
       
Passiva      
     
Eigen vermogen   €            3.000  €            3.000  €            3.000
Erfenis  €                   -  €          98.108  €          75.000
Uitkeringsreserve  €        164.137  €        129.263  €        144.684
schulden  €          30.626  €                    -  €                    -
Totaal aan passiva  €        197.763  €        230.371  €        222.684
       
Baten en lasten  2019 2018 2017
Baten      
giften  €            6.916  €          53.172  €          11.393
doel giften  €            2.000  €            2.000  €                    -
erfenis  €                   -  €          23.108  €          75.000
opbrengst vermogen  €                 21  €                 36  €               159
Totaal  €            8.937  €          78.316  €          86.552
       
Lasten      
kroniek/kalenders/brieven  €               621  €               475  €               455
bankkosten  €               204  €               192  €               167
afdracht doel giften  €            2.000  €                    -  €                    -
verzekering  €                 74  €                 74  €                    -
Totaal  €            2.899  €               741  €               622
       
Resultaat vóór uitkeringen  €            6.038  €          77.576  €          86.552
goedgekeurde projecten  €          69.272  €          69.889  €            2.000
Totaal  €         -63.234  €            7.687  €          84.552
       
Goedgekeurde projecten
excl. doel bestedingen 2019 2018 2017
       
Onderhoudswerkzaamheden  €          45.611  €                    -  €                    -
Werkzaamheden kroonlijst klokken  €          12.347  €                    -  €                    -
Vervanging verwarmingsketel kerk  €          11.314  €                    -  €                    -
Restauratie fresco's  €                   -  €          40.000  €                    -
Herstel schoorsteen  €                   -  €          15.889  €                    -
Werkkapitaal iconographie  €                   -  €          10.000  €                    -
Verbouwing sanitaire voorzieneningen  €                   -  €            2.000  €                    -
Wierookatelier  €                   -  €            1.500  €            1.500
bijdrage bloemen Pasen  €                   -  €               500  €               500
Totaal  €          69.272  €          69.889  €            2.000