Interessante websites

Het klooster van Chevetogne
Dit is de website van het klooster te Chevetogne, waar de Stichting Sint Benedictus een nauwe band mee onderhoudt. Een website in vele talen.
Rooster van diensten en de webcast van Chevetognet
Hier een directe link naar de agenda van de diensten en de webcast waarmee u kunt meeluisteren naar de meeste diensten.

Wereldraad van Kerken

De Wereldraad van Kerken is een genootschap van Kerken in meer dan 120 landen in alle continenten van alle christelijke tradities.
Raad van Kerken in Nederland

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken.
Katholieke Vereniging voor oecumene
Site van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.
Oecumenisch patriarchaat

Het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel.
OSB.org - Benedictijner kloosterorde
Zoekpagina voor benedictijner kloosters.
De regel van Benedictus

Een pagina van Intratext, waar u zeer uitgebreid de regel van Benedictus kunt vinden met vele verwijzingen.