Welkom bij de Stichting Sint Benedictus

De Stichting Sint Benedictus heeft als hoofddoel: financiële hulp bieden aan het Belgische "Klooster van Chevetogne". De officiële naam van het klooster luidt: "Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix" (Klooster van de Heilige Kruisverheffing).

Voor de kloostergemeenschap van Chevetogne is de eenheid van alle christenen het vertrekpunt. Zij richt zich specifiek op het bevorderen van de oecumene tussen de Kerken van Oost en West. Maar ook op de relatie met de Angelicaanse Kerk. Zij beoogt daarnaast ook om christenen uit de Latijnse westerse traditie de rijkdom van de Byzantijnse traditie te laten proeven.

Op deze website vindt u informatie over de geschiedenis en het doel van de Stichting Sint Benedictus en de projecten die de Stichting de afgelopen jaren heeft gefinancierd. Ook kunt u een aantal oude artikelen lezen uit de "Kroniek van Chevetogne", het jaarlijks door de stichting uitgegeven informatieblad.

De Stichting Sint Benedictus is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting Sint Benedictus aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U vindt ook een beleidsplan van de stichting en de recente jaarrekeningen in het menu-item "De Stichting".

Via het contactformulier (onder "Contact") op deze website kunt u zich aanmelden als donateur of nadere informatie over de stichting of het klooster van Chevetogne vragen.