Kroniek van Chevetogne

De Kroniek van Chevetogne is een Nederlandstalig 'papieren' tijdschrift dat door de Stichting Sint Benedictus vanaf haar oprichting jaarlijks is uitgegeven met nieuws van en over het klooster in Chevetogne. Met deze Kroniek wil de Stichting de band tussen de communiteit van Chevetogne  en zijn weldoeners/vrienden in Nederland en België onderhouden. De meest recente uitgave stamt uit 2022. Door diverse omstandigheden was het niet mogelijk om in 2023 en 2024 een Kroniek uit te brengen. Mede uit kostenoverwegingen is het bestuur voornemens om in de loop van 2024 langs digitale weg de Kroniek te laten herleven en/of de donateurs/vrienden middels een Nieuwsbrief en deze website op de hoogte te houden van het wel en wee van onze kloosterbroeders.

Op de pagina ‘Artikelen uit oude Kronieken’ van deze website vindt u een aantal bijdragen van de monniken en anderen, die in het verleden in de Kroniek zijn geplaatst.
U wordt verzocht het kopijrecht te respecteren. U kunt deze artikelen voor eigen gebruik afdrukken. Indien u echter de artikelen wilt gebruiken voor andere doeleinden, dan wordt u verzocht om - eventueel via het secretariaat van de stichting - contact op te nemen met de auteur van het betreffende artikel.