Oprichting en doel

In 1982 is de Stichting Sint Benedictus opgericht.
In de statuten werd vastgelegd dat de stichting beoogt om steun te verlenen aan Benedictijner kloosters in de Benelux en in het bijzonder aan het benedictijnenklooster Chevetogne in België.
De stichting biedt vanuit Nederland en (sinds 2014) ook vanuit België financiële steun aan het klooster voor bouwprojecten, activiteiten andere zaken die niet betaald kunnen worden uit de eigen inkomsten van de monniken.
 
De stichting beheert een fonds dat door de vrienden van Chevetogne wordt gedragen. De inkomsten van de stichting bestaan uit regelmatige bijdragen van particuliere en institutionele donateurs, schenkingen en legaten.
Directe aanleiding in het begin van de jaren tachtig tot oprichting van de stichting was de noodzaak geld bijeen te brengen voor twee grote projecten: de bouw van de Latijnse kerk en de ingrijpende verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek.
Nadat deze twee projecten met succes tot een goed einde waren gebracht, bleek voortzetting van financiële steun noodzakelijk. Chevetogne beschikt niet over een groot vermogen en ontvangt - in tegenstelling met hetgeen vaak gedacht wordt - geen geldelijke steun de Belgische overheid of van instanties binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
Er zijn eigen inkomsten uit werkzaamheden, winkel en gastenverblijf, maar voor bijzondere projecten is hulp van buiten onontbeerlijk, zodat de monniken hun werk kunnen blijven doen: Werk van gebed en studie, van oecumene, contacten met Oost-Europese Kerken en ontvangst van gasten.

Op de pagina ‘Projecten’ vindt u informatie over de projecten, die door de Stichting Sint Benedictus in de afgelopen jaren tot en met 2023 financieel zijn ondersteund.
Behalve een ondersteuningsfonds wil de Stichting Sint Benedictus tevens een vriendenkring voor het klooster zijn. Vanaf haar oprichting geeft de stichting de "Kroniek van Chevetogne" in het Nederlands uit met nieuws van en over het klooster om zodoende de band de weldoeners en vrienden te onderhouden.
Op de pagina ‘Kroniek van Chevetogne’ vindt u een aantal artikelen uit de afgelopen jaren.

Onder 'Contact' kunt u zich opgeven als donateur.