ANBI Recente jaaropgaven

Stichting Sint Benedictus
Balans per 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020
         
Activa        
Geldmiddelen  €     38.033  €   200.808  €   185.081  €   172.207
Nog te ontvangen rente  €               €            25  €                €              
         
Totaal aan activa  €     38.033  €   200.833  €   185.081  €   172.207
         
Passiva        
Eigen vermogen   €       3.000  €       3.000  €       3.000  €       3.000
Uitkeringsreserve  €     35.033  €   195.813  €   182.071  €   168.179
Schulden  €        €       2.020  €            10  €       1.028
Totaal aan passiva  €     38.033  €   200.833  €   185.081  €   172.207
         
Baten en lasten  2023 2022 2021 2020
Baten        
giften  €      6.860    €     15.090  €     15.741  €     10.640
paasactie  €                €                €                €     35.708
doel giften  €      5.000  €       3.100  €       3.100  €       2.600
opbrengst vermogen  €      1.398       €            25  €               €              2
Totaal  €    13.258  €     18.215  €     18.841  €     48.950
         
Lasten        
kroniek/kalenders/brieven  €        202  €       1.120  €       1.246  €       1.245
bankkosten  €        226  €          192  €          138  €          178
negatieve rente  €             €            60  €          157  €              
kosten website  €                €                €          276  €              
notariskosten  €                €                €                €          450
bestuurskosten  €                €                €                €            78
afdracht paasactie  €                €                €                €     35.708
aanvulling paasactie  €                €                €                €       4.292
afdracht doel giften  €    10.000   €       3.100  €       3.100  €       2.600
verzekering  €                €                €            33  €            74
lasten vorig jaar  €                €               €                €          284
Totaal  €    10.428  €       4.472  €       4.950  €     44.909
         
Resultaat vóór uitkeringen  €       2830  €     13.743  €     13.891  €       4.041
goedgekeurde projecten  €  163.610             €                €                €              
Totaal  €  160.780  €     13.743  €     13.891  €       4.041
         
Goedgekeurde projecten 2023 2022 2021 2020
         
Nieuwe grasmaaimachine  €    16.370  €               -  €               -  €               -
Tapijt sanctuaire Byz kerk  €      9.169     €               -  €               -  €               -
Vloertegels Byz. kerk  €    34.523       €               -  €               -  €               -
Vloertegels gang klooster  €    43.066    €               -  €               -  €               -
Renovatie Maison Albert  €    60.482       €               -  €               -  €               -
Totaal  €  163.610  €  €  €