ANBI Recente jaaropgaven

Balans per 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018
         
Activa        
Geldmiddelen  €   185.081  €   172.207  €   197.763  €      230.371
         
Totaal aan activa  €   185.081  €   172.207  €   197.763  €      230.371
         
Passiva        
Eigen vermogen   €       3.000  €       3.000  €       3.000  €          3.000
Erfenis  €             -    €               -  €               -  €        98.108
Uitkeringsreserve  €   182.071  €   168.179  €   164.137  €      129.263
Schulden  €            10  €       1.028  €     30.626  €                  -
Totaal aan passiva  €   185.081  €   172.207  €   197.763  €      230.371
         
Baten en lasten  2021 2020 2019 2018
Baten        
giften  €     15.741  €     10.640  €       6.916  €        53.172
paasactie  €               -  €     35.708  €               -  €                  -
doel giften  €       3.100  €       2.600  €       2.000  €          2.000
erfenis  €               -  €               -  €               -  €        23.108
opbrengst vermogen  €               -  €              2  €            21  €               36
Totaal  €     18.841  €     48.950  €       8.937  €        78.316
         
Lasten        
kroniek/kalenders/brieven  €       1.246  €       1.245  €          621  €             475
bankkosten  €          138  €          178  €          204  €             192
negatieve rente  €          157  €               -  €               -  €                  -
kosten website  €          276  €               -  €               -  €                  -
notariskosten  €               -  €          450  €               -  €                  -
bestuurskosten  €               -  €            78  €               -  €                  -
afdracht paasactie  €               -  €     35.708  €               -  €                  -
aanvulling paasactie  €               -  €       4.292  €               -  €                  -
afdracht doel giften  €       3.100  €       2.600  €       2.000  €                  -
verzekering  €            33  €            74  €            74  €               74
lasten vorig jaar  €               -  €          284  €               -  €                  -
Totaal  €       4.950  €     44.909  €       2.899  €             741
         
Resultaat vóór uitkeringen  €     13.891  €       4.042  €       6.038  €        77.576
goedgekeurde projecten  €               -  €               -  €     69.272  €        69.889
Totaal  €     13.891  €       4.042  €    -63.234  €          7.687
         
Goedgekeurde projecten 2021 2020 2019 2018
         
Onderhoudswerkzaamheden  €               -  €               -  €     45.611  €                  -
Werkzaamheden kroonlijst klokken  €               -  €               -  €     12.347  €                  -
Vervanging verwarmingsketel kerk  €               -  €               -  €     11.314  €                  -
Restauratie fresco's  €               -  €               -  €               -  €        40.000
Herstel schoorsteen  €               -  €               -  €               -  €        15.889
Werkkapitaal iconographie  €               -  €               -  €               -  €        10.000
Verbouwing sanitaire voorzieneningen  €               -  €               -  €               -  €          2.000
Wierookatelier  €               -  €               -  €               -  €          1.500
bijdrage bloemen Pasen  €               -  €               -  €               -  €             500
Totaal  €               -  €               -  €     69.272  €        69.889