ANBI Recente jaaropgaven

Stichting Sint Benedictus
Balans per 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
         
Activa        
Geldmiddelen  €   200.808  €   185.081  €   172.207  €   197.763
Nog te ontvangen rente  €            25  €               -  €               -  €               -
         
Totaal aan activa  €   200.833  €   185.081  €   172.207  €   197.763
         
Passiva        
Eigen vermogen   €       3.000  €       3.000  €       3.000  €       3.000
Uitkeringsreserve  €   195.813  €   182.071  €   168.179  €   164.137
Schulden  €       2.020  €            10  €       1.028  €     30.626
Totaal aan passiva  €   200.833  €   185.081  €   172.207  €   197.763
         
Baten en lasten  2022 2021 2020 2019
Baten        
giften  €     15.090  €     15.741  €     10.640  €       6.916
paasactie  €               -  €               -  €     35.708  €               -
doel giften  €       3.100  €       3.100  €       2.600  €       2.000
opbrengst vermogen  €            25  €               -  €              2  €            21
Totaal  €     18.215  €     18.841  €     48.950  €       8.937
         
Lasten        
kroniek/kalenders/brieven  €       1.120  €       1.246  €       1.245  €          621
bankkosten  €          192  €          138  €          178  €          204
negatieve rente  €            60  €          157  €               -  €               -
kosten website  €               -  €          276  €               -  €               -
notariskosten  €               -  €               -  €          450  €               -
bestuurskosten  €               -  €               -  €            78  €               -
afdracht paasactie  €               -  €               -  €     35.708  €               -
aanvulling paasactie  €               -  €               -  €       4.292  €               -
afdracht doel giften  €       3.100  €       3.100  €       2.600  €       2.000
verzekering  €               -  €            33  €            74  €            74
lasten vorig jaar  €               -  €               -  €          284  €               -
Totaal  €       4.472  €       4.950  €     44.909  €       2.899
         
Resultaat vóór uitkeringen  €     13.743  €     13.891  €       4.041  €       6.038
goedgekeurde projecten  €               -  €               -  €               -  €     69.272
Totaal  €     13.743  €     13.891  €       4.041  €    -63.234
         
Goedgekeurde projecten 2022 2021 2020 2019
         
Onderhoudswerkzaamheden  €               -  €               -  €               -  €     45.611
Werkzaamheden kroonlijst klokken  €               -  €               -  €               -  €     12.347
Vervanging verwarmingsketel kerk  €               -  €               -  €               -  €     11.314
bijdrage bloemen Pasen  €               -  €               -  €               -  €               -
Totaal  €               -  €               -  €               -  €     69.272