Bestuursleden

Voorzitter/Secretaris a.i.      Paul Langendorff
Penningmeester                   George Bruinaars
Bestuurslid                            Koen Jacobs

Bestuursadviseur

Erik Bodson

Adviseur en vertegenwoordiger van de Abt en de kloostergemeenschap van Chevetogne

Pater Philippe Vanderheyden OSB