Nieuws van de Stichting Sint Benedictus


 peterbar    04 apr 2020 : 16:05
 Niets    Misc

Paasactie Chevetogne 2020.

We hebben in deze bijzondere tijd een ‘Paasbrief’ verstuurd aan onze vrienden en donateurs, deels per papieren post voor hen over wier mailadressen wij niet beschikken en een uitgebreidere versie per digitale post voor hen over wier mailadres wij wel beschikken.

Ook Chevetogne heeft moeten besluiten om wegens de corona-epidemie tot nader order alle liturgische vieringen uitsluitend in de besloten kring van de monniken te vieren en het gastenverblijf te sluiten. In die brief hebben wij informatie verstuurd over de webcast van Chevetogne die ons in staat stelt om digitaal alle diensten uit de Byzantijnse kerk en enkele uit de Latijnse kerk bij te wonen. Dat kunt u doen via www.monasteredechevetogne.com/webcast

In onze ‘Paasbrief’ hebben wij ook een dringend verzoek gedaan tot financiële steun voor de communauteit van Chevetogne. Nu gastenverblijf (zowel Bethanie als het gastenverblijf in het klooster) én winkel door de corona-crisis gesloten zijn en heropening nog niet nabij is, mist het klooster een belangrijke bron van inkomsten. Dat geldt evenzeer voor andere kloosters, maar juist voor Chevetogne zijn het gastenverblijf en de winkel essentiële bronnen van inkomsten. Zij beschikken in tegenstelling tot andere kloosters niet over andere activiteiten die inkomsten opleveren.
De Stichting wil een bijdrage leveren om in deze moeizame tijd de communauteit enigszins te helpen in die derving van inkomsten. Wij zijn daartoe afhankelijk van de  giften van vrienden en donateurs van Chevetogne. Daartoe hebben we de oproep gedaan om een bijdrage over te maken op de rekening van de Stichting o.v.v. ‘Paasactie’. Elke bijdrage is van harte welkom! Met de giften hopen wij garant te kunnen staan voor een groot aantal gemiste overnachtingen à € 50 (het richtbedrag voor de gasten).

Een bijdrage aan de monniken van Chevetogne kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting: NL64 INGB 0005 3117 52 t.n.v. Stichting Sint Benedictus. Het BIC-nummer is INGB NL2A. Als u bij het overmaken van een bedrag uw naam en adres vermeldt en Paasactie 2020 kunnen we u een bedankje sturen.
Namens de monniken hartelijk dank!

Hieronder vindt u 2 links naar pdf-bestanden, waar we in onze ‘Paasbrief’ melding van hebben gemaakt:­
- de Paaspreek van emeritus-abt Père Michel Van Parys uit 1990
- de meditatie ‘Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?’ die Paus Franciscus hield voorafgaand aan de ‘Urbi et Orbi’-zegen op vrijdag 27 maart 2020 in verband met de corona-pandemie